Bestuur

Voorzitter
Jessica de Vet – Ocke
voorzitter.vvstevo@gmail.com

Secretaris
Matthijs Dieleman
secretaris.vvstevo@gmail.com

Penningmeester
Stephanie Audenaerd – Herman
penningmeester.vvstevo@gmail.com
06-23968670

Arbitragecomissie
Stephanie Audenaerd – Herman
arbitrage.vvstevo@gmail.com
06-23968670

Wedstrijdsecretariaat
Frank Audenaerd
wedstrijdsecretaris.vvstevo@gmail.com
06-53735446

Technische comissie
Christian Boeije
technischecommissie.vvstevo@gmail.com

Bestuurslid communicatie
Ward van Rie
bestuurslid4.vvstevo@gmail.com

Algemeen bestuurslid
Marjolijn Kalisvaart
bestuurslid1.vvstevo@gmail.com

Algemeen bestuurslid
Zahra Laheijne
bestuurslid3.vvstevo@gmail.com

Algemeen bestuurslid
Ronald Grootveld
bestuurslid2.vvstevo@gmail.com