Vertrouwenspersoon van vv Stevo

Mijn naam is Martine van Acker, ik volleybal sinds mijn 11e en momenteel speel ik bij Stevo dames 2. In het dagelijks leven werk ik als orthopedagoog in een GGZ-instelling. Het bestuur van VV Stevo heeft mij gevraagd de functie van vertrouwenspersoon te vervullen, daar het bestuur de realisatie van een prettig en veilig sportklimaat zeer belangrijk vindt. Iedereen die sport moet dat kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je het gevoel hebt dat die omgeving niet meer veilig is, kan dat vele emoties en vragen oproepen, ook als je niet zelf het slachtoffer bent. Blijf er dan niet mee rondlopen. Signaleer het en geef het aan, samen kunnen we kijken hoe we dit op kunnen lossen. Uiteraard wordt de informatie strikt vertrouwelijk behandeld. Door het direct te signaleren en het kenbaar te maken bij de vertrouwenspersoon kan herhaling of verergeren van de situatie voorkomen worden. Op deze manier houden we het sportklimaat binnen VV Stevo met z’n allen veilig. Jullie mogen mij in de sporthal altijd aanspreken wanneer je me tegen komt. Verder ben ik via de mail te bereiken: vertrouwenspersoon.vvstevo@gmail.com